Om UtbildningsForum

UtbildningsForum Skåne AB grundades 2016. En verksamhet med syfte att skapa möjligheter istället för utanförskap!

UtbildningsForum ägs av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Verksamheten delfinansieras även av Sparbanksstiftelsen Finn och 1826. Utbildningstillfälle och föreläsningar arrangeras kontinuerligt i hela Sparbanken Skånes verksamhetsområde. En insats för både individuell och generell samhällsutveckling.  

UtbildningsForum erbjuder bland annat kostnadsfria utbildningar och personlig vägledning till grundläggande kunskaper i teknikanvändning - alltid på en plats nära dig! Ger dig råd om enkel, trygg och säker hantering. Vad du bör tänka på men även undvika. Vi vänder oss i första hand till Sparbanken Skånes kunder men välkomnar alla.

Tekniska inslag genomsyrar det mesta i dagens samhälle. Att använda digitala kanaler har blivit något alla behöver anpassa sig till och förväntas kunna. Förväntan att det görs riktas mot alla. UtbildningsForum strävar efter att göra teknikanvändning roligt och tillgängligt istället för olustig och skrämmande!