Om UtbildningsForum

En verksamhet med syfte att skapa möjligheter istället för utanförskap!

UtbildningsForum Skåne AB är inte säljande eller vinstdrivande. Bolaget ägs av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, verksamheten delfinansieras även av Sparbanksstiftelserna Finn och 1826. 

Kontinuerligt anordnas kostnadsfria kurstillfällen och föreläsningar i ekonomi och hur den med hjälp av teknik hanteras och andra relaterande, aktuella ämnen. UtbildningsForum agerar i Sparbanken Skånes verksamhetsområde. Vi vänder oss främst till bankens kunder, men välkomnar alla!