Verksamhet

 

 

UtbildningsForum ägs av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Verksamheten delfinansieras även av Sparbanksstiftelsen Finn och 1826. Utbildningstillfälle och föreläsningar arrangeras kontinuerligt i hela Sparbanken Skånes verksamhetsområde. En insats för både individuell och generell samhällsutveckling.  


http://www.sparbanksstiftelsenfof.se/