Skolungdom

Värdet av pengar Ung Ekonomi Ung Vuxen

Värdet av pengar

En föreläsning för årskurs 4-6

 

Barns förståelse för pengars värde blir allt viktigare, i synnerhet när dem hanteras digitalt. Livet på nätet och i sociala medier kräver också en större medvetenhet. Vår inspirationsföreläsning ”Värdet av pengar” är anpassat till elever i åk 4-6. Här belyser vi på ett underhållande sätt ämnen som nätetik, vikten av att spara, informerar om sammanhang bedrägerier kan förekomma, ofta på plattformar där unga rör sig och mycket mer. En lättsam mix av interaktion, filmvisning och lärorika diskussioner.

Anmäl din klass här

Ung Ekonomi

Lämpar sig bäst för högstadie- och gymnasieelever.En rolig och interaktiv föreläsning om hur sund privatekonomi praktiseras, vilka konsekvenser det kan få om det inte görs. Eleverna får diskutera och praktiskt medverka i ekonomirelaterade frågeställningar med mentometerknappar. Vi skapar budgettavlor likt ”Lyxfällan”, diskuterar sms-lån, sparmöjigheter och mycket mer.

Anmäl din klass här

Ung Vuxen

Vänder sig till åldrarna 16-25.


Ger djupare kunskap om innebörd och funktion av kontakt med olika instanser och myndigheter, CSN, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Praktiska råd vid arbetssökande, innebörd av A-kassa, fackförbund samt anledning till och behovet av försäkringar.

Anmäl din klass här