Ekonomi för unga

Vi erbjuder föreläsningar i privatekonomi för ungdomar i åldrarna 7-25 år. Föreläsningarna hålls för skolklasser, föreningar och på andra platser där barn och unga finns. Välkommen att boka!

För teasers och kompletterande material så som övningsuppgifter, tips, Lyckoslanten och Ung Företagsamhet klicka här (sparbankenskane.se)

Värdet av Pengar Prata Pengar med Barn Ung Ekonomi Ung Vuxen

Värdet av Pengar

För lågstadielever.Värdet av pengar riktar sig till elever i årkurs 1-3. Vi pratar om hur man lär sig värdet av pengar när de flesta pengar är digitala. Hur får man pengar och vad händer när pengarna är slut? Vi låter eleverna gissa vad olika saker kostar genom att sätta upp bilder på en värdelinjal som går från billigast till dyrast. Vi visar underhållande filmklipp, pratar veckopeng och låter eleverna räkna på hur mycket pengar man har efter x antal veckor om man sparar veckopengen.

Anmäl din klass här

Prata Pengar med Barn

För mellanstadieelever.

Prata pengar med barn är en föreläsning som är anpassat till elever i åk 4-6 för att de ska förstå pengars värde och för att kunna ha en sund privatekonomi i framtiden. På mellanstadiet börjar många barn få veckopeng vilket betyder att man börjar få lite ansvar över sin egen ekonomi även om det är begränsat. På ett underhållande sätt tar vi upp vikten av att spara och hantera sin veckopeng. Vi visar underhållande videoklipp, diskuterar spartips, och har frågesport med klassen. Vi pratar även nätetik och säkerhet i allmänhet för att barnen ska kunna känna sig trygga.

Anmäl din klass här

Ung Ekonomi

För högstadie- och gymnasieelever.Ung Ekonomi för högstadie- och gymnasieelever är en rolig och interaktiv föreläsning om hur sund privatekonomi praktiseras. I tonåren börjar många ta ansvar för sina egna pengar. Vi ger inblick i hur roligt och viktigt det är att hålla koll på inkomster och utgifter för att få en bra start på sin egen ekonomi. Vad händer om man till exempel inte kan betala sina räkningar? Hur viktigt är det att spara? Vad är okej att låna till? Och hur stor skillnad gör egentligen småutgifter på den egna ekonomin? Vi belyser vikten av att hålla koll på, vara eftertänksam med och planera sin egen ekonomi. Med hjälp av mentometerknappar får eleverna ta ställning till ekonomiska frågor och får tillsammans med föreläsaren sätta ihop en budget som i det populära TV-programmet ”Lyxfällan”. Föreläsningen innehåller även ett säkerhetsavsnitt för att minska risken att eleverna utsätts för bedrägerier.

Anmäl din klass här

Ung Vuxen

För ungdomar mellan 16-25 år.

Ung vuxen är en föreläsning som vänder sig till åldrarna 16-25. Att bli vuxen innebär en stor förändring med mer ansvar. När det är dags att flytta hemifrån, sköta om sig själv, kanske studera vidare eller arbeta, är det viktigt att känna till många praktiska saker. Det är viktigt med en hållbar privatekonomi, att ha försäkringar, veta vad olika myndigheter gör och vilken hjälp det finns att få i samhället. Vi går bland annat igenom vad CSN, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och fackföreningar är för något. Vad händer om man blir arbetslös? Vad är A-kassa? Det är några av frågorna som besvaras. En nyttig föreläsning för dem som håller på att bli, eller precis har blivit myndiga. 

Anmäl din klass här