Vänligen klicka på orten du önskar gå utbildning på för att komma till bokningssidan

 

Tillbaka 

 
Personuppgiftslagen (PUL) reglerar hur personuppgifter får behandlas. När Du bokar dig till UtbildningsForums utbildningstillfällen kommer UtbildningsForum att behandla Dina personuppgifter (namn, adress och telefonnr) för att administrera din bokning och utbildning samt ge dig erbjudande om andra utbildningar som UtbildningsForum anordnar. All behandling görs konfidentiellt. Du har rätt att årligen få besked om vilka uppgifter UtbildningsForum har registrerarat om dig, liksom att begära rättelse av dessa.