UtbildningsForum

En verksamhet med syfte att skapa möjligheter istället för utanförskap!

I samarbete med Sparbanken Skåne erbjuder UtbildningsForum kostnadsfria kurser och föreläsningar till skolungdomar, privatkunder, samt företags- och föreningskunder. Målen att främja en sund privatekonomi och att skapa tillit till tekniken i en allt mer digital värld.

UtbildningsForum Skåne AB ägs av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, verksamheten delfinansieras även av Sparbanksstiftelserna Finn och 1826. UtbildningsForum agerar i Sparbanken Skånes verksamhetsområde. Vi vänder oss främst till bankens kunder, men välkomnar självklart alla!