UtbildningsForum

En verksamhet med syfte att skapa möjligheter istället för utanförskap!

UtbildningsForum Skåne AB är varken säljande eller vinstdrivande. Bolaget ägs av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, verksamheten delfinansieras även av Sparbanksstiftelserna Finn och 1826. UtbildningsForum agerar i Sparbanken Skånes verksamhetsområde. Vi vänder oss främst till bankens kunder, men välkomnar självklart alla!

Kontakta oss