UtbildningsForum

UtbildningsForum är en samarbetspartner till Sparbanken Skåne.

UtbildningsForum bildades 2016 som en icke vinstdrivande verksamhet med syfte att öka kunskapen om bankens digitala tjänster och genom breda folkbildningsinsatser bidra till ökad digitaliseringsgrad och förbättrad kundnöjdhet bland Sparbanken Skånes kunder. Bolaget har också sedan hösten 2017 uppdrag att i Sparbanken Skånes verksamhetsområde utbilda barn och ungdomar i en hållbar vardagsekonomi. I takt med att Sparbankens Skånes kunder blev mer och mer digitaliserade fick skolverksamheten ta större plats och från och med hösten 2021 är skolverksamheten kärnfokus.

UtbildningsForum Skåne AB drivs av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen 1826. UtbildningsForum agerar i Sparbanken Skånes verksamhetsområde.