Agera tryggt med tekniken

 

Tilliten till tekniken är en förutsättning för att den ska användas. Något som dagens digitala samhälle förväntar oss göra. I utbildningen fokuserar vi på hur du bör agera för att känna dig trygg. Vi sätter viktiga begrepp i sammanhang, förklarar innebörd och funktion, går igenom säkerhetsaspekter och mycket mer.

Du får råd om åtgärder som kan vidtas i förebyggande syfte och även hjälp med hur, på plats.

Tillbaka