$articleHeading

Vårt utbud

Digitaliseringen av samhället går fort, vi förväntas kunna hantera tekniken på ett säkert sätt. UtbildningsForum Skåne AB anordnar kostnadsfria kurstillfällen och föreläsningar i bland annat teknikanvändning på en ort nära dig.

Kontinuerligt anordnas kostnadsfria kurstillfällen och föreläsningar i ekonomi och hur den med hjälp av teknik hanteras och andra relaterande, aktuella ämnen. UtbildningsForum agerar i Sparbanken Skånes verksamhetsområde. Vi vänder oss främst till bankens kunder, men välkomnar alla!

Just nu erbjuder vi följande kurstillfällen och föreläsningar för privatpersoner:

  • Agera tryggt med tekniken
  • Att agera God man eller Förvaltare
  • Bostadsaffären 
  • Kom igång med tekniken (Iphone, Ipad, Android och DORO)  
  • Digitala funktioner
  • Vardagsekonomi med hjälp av tekniken - Introduktion (inkl. Internet- & Mobilbanken)
  • Vardagsekonomi med hjälp av tekniken - Spara och Placera

För skolverksamhet:

  • Ung Ekonomi
  • Ung Vuxen

För småföretag och föreningar:

  • Förenklad vardag