Vårt Utbud

Värdet av Pengar

Värdet av Pengar

Riktar sig till lågstadieelever.

Prata Pengar med Barn

Prata Pengar med Barn

Riktar sig till mellanstadieelever.

Ung Ekonomi

Ung Ekonomi

Riktar sig till högstadie- och gymnasieelever.

Aktuellt


Värdet av Pengar

Riktar sig till lågstadieelever.


Prata Pengar med Barn

Riktar sig till mellanstadieelever.


Ung Ekonomi

Riktar sig till högstadie- och gymnasieelever.


Ung Vuxen

Riktar sig till ungdomar i åldrarna 16-25.


Digital Säkerhet

En föreläsning för att öka ditt digitala självförtroende och att du ska känna dig trygg på nätet.