UtbildningsForum Skåne AB erbjuder kostnadsfria föreläsningar om sund privatekonomi för skolelever och ungdomar samt Digital säkerhet för seniorer.

Historia
UtbildningsForum bildades 2016 som en icke vinstdrivande verksamhet med syfte att öka kunskapen om bankens digitala tjänster och motverka ett digitalt utanförskap. Genom breda folkbildningsinsatser bidrog UtbildningsForum till en ökad digitaliseringsgrad och förbättrad kundnöjdhet bland Sparbanken Skånes kunder under perioden 2016 – 2021. Fram till och med pandemin hade över 50 000 seniorer deltagit på våra uppskattade kurser och möten. Sedan hösten 2017 har bolaget även i uppdrag att utbilda barn och ungdomar om sund privatekonomi i Sparbanken Skånes verksamhetsområde, ett uppdrag som har fått ta större plats med tiden. Skolföreläsningarna är mycket uppskattade, på bara ett fåtal år har vi gått från att träffa drygt 2 000 elever till att träffa över 12 000 varje år. Vår målsättning är att vara ett självklart och regelbundet inslag i skolundervisningen.

Vilka är vi?
UtbildningsForum är en organisation med ca. 10 medarbetare, ett glatt och trevligt gäng som brinner för privatekonomi och digitalisering. Vi vill vara del av att ge barn och ungdomar en bra start på livet och öka det digitala självförtroendet hos seniorer. Tillsammans med vår samarbetspartner och våra finansiärer bidrar vi positivt till den lokala utvecklingen i Skåne.

Våra ägare och samarbetspartner
UtbildningsForum Skåne AB är en samarbetspartner till Sparbanken Skåne och ägs av Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta och Sparbanksstiftelsen 1826. Läs mer på länkarna nedan.