Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter vid intresseanmälan till föreläsning anordnad av UtbildningsForum Skåne AB.

De personuppgifter som UtbildningsForum kan komma att behandla vid hantering av intresseanmälan till föreläsningar är: namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Ändamålet med behandlingen är att genomföra bokningar med kringtjänster, såsom bekräftelser via e-post/sms och påminnelser.

Personuppgifter behandlas i regel under tiden för intresseanmälan, vid bokning samt om deltagande vid föreläsning är aktuell. Dessutom kan insamlade uppgifter komma att nyttjas för att informera kring och marknadsföra UtbildningsForums verksamhet samt sammanställa statistik som inte är personknuten.

Den vars personuppgifter behandlas har vissa rättigheter beträffande behandlingen. Dessa rättigheter är i huvudsak följande: Rätt till rättelse av personuppgift som är otillräcklig, ofullständig eller felaktig, rätt till radering av personuppgifter, rätt att få information om vilka uppgifter som behandlas och om så är fallet, få en kopia på personuppgifterna samt rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se

Personuppgiftsansvarig är UtbildningsForum Skåne AB.

Kontaktuppgifter för UtbildningsForum finns tillgängliga på hemsidan. Principer för behandling av personuppgifter finns tillgängliga här.