Ekonomi för unga

Vi erbjuder föreläsningar i privatekonomi för barn och unga i åldrarna 7-25 år. Välkommen att boka!

Föreläsningarna är ca. 60 minuter och hålls för skolklasser, föreningar och på andra platser där barn och unga finns. För teasers och kompletterande material så som övningsuppgifter, tips, Lyckoslanten och Ung Företagsamhet besök sparbankenskane.se

Utbildningar för unga

Värdet av Pengar

Värdet av Pengar

Riktar sig till lågstadieelever.

Prata Pengar med Barn

Prata Pengar med Barn

Riktar sig till mellanstadieelever.

Ung Ekonomi

Ung Ekonomi

Riktar sig till högstadieelever.

Ung Vuxen

Ung Vuxen

Riktar sig till gymnasieelever och unga vuxna upp till 25 år.

Ung Investerare

Ung Investerare

Riktar sig till gymnasieelever och unga vuxna.