Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

Ansökningsperioden sträcker sig mellan
den 15e augusti och 15e september.

Positiva projekt skapar möjlighet till en extra dimension av lärande och gemenskap i grundskolan. Genom Positiva projekt kan skolan få hjälp med finansiering av aktiviteter utanför ordinarie verksamhet som innebär något positivt och utvecklande för eleverna, i en vardag som ofta präglas av krav och stress.

Bakom satsningen står Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826.